Slika 1. Prizori iz Kuchinga na otoku Borneu, snimljeni u listopadu 1997. godine.

Povratak