Slika 3. Anomalije povrsinske temperature mora (u  Celzijevim stupnjevima), odredene na osnovi mjerenja in situ i sa satelita u sijecnju (gore) i srpnju (dolje) 1997. godine (National Oceanic and Atmospheric Administration, Camp Springs, SAD).

Povratak