Slika 5. Anomalije povrsinske temperature mora (u Celzijevim stupnjevima) prikazane u ovisnosti o vremenu (JAN0 oznacuje sijecanj one godine u kojoj je El Niño poceo, JULY+1 znaci srpanj u godini nakon one u kojoj je El Niño nastupio). Anomalije su dobivene na osnovi mjerenja in situ i sa satelita u odredenom zemljopisnom podrucju (5°S - 5°N, 120° - 170°W), a odnose se na najznacajnije pojave El Niña u posljednjih cetrdesetak godina (National Oceanic and Atmospheric Administration, Camp Springs, SAD).

Povratak