Slika 7. Shematski prikaz anomalnih stanja atmosfere koja se mogu ocekivati u zimama za kojih je u ekvatorskom Pacifiku dobro razvijen El Niño (prema National Oceanic and Atmospheric Administration, Washington, SAD).

Povratak